l0ner

Very difficult piece to translate. The translation is not accurate and is meant only to give a rough idea of what this song is about.

Polish (Original) English
wiesz jaki to czas you know what time it is
to nowa era it’s a new age
to czas ludzi cienia time of people from shadows
korupcja drązy corruption makes
dzielo zniszczenia the art of destruction
ciemnosc jak kula darkness like bullet
gwałci, rozdziera rapes, tears up,
ludzie bez twarzy, głosu, people with no faces, vioces,
sumienia conscience
system wyzysku system of exploitation
kastracja duszy soul castration
fałszywy bóg ten false is the god
któremu służysz that you serve
oddajesz wszystko and give everething
wszystko i więcej everything and more
kim jest ten święty who is this saint
ze złotem w ręce with gold in hand
ty nic nie nie wiesz, you know nothing
nic nie wiesz, know nothing
i ty nic nie wiesz, and you know nothing
nic nie wiesz, know nothing
to nowa era this ia a new age
to czas zapomnienia time of forgetting
chaos i pustka chaos and emptyness
cena zbawienia price of redemption
szybko i szybciej fast and faster
bez połączenia without connection
źródeł, korzeni sources, roots
sensu istnienia sense of existence
to nowa era this is a new age
to czas ludzi cienia it’s time of shadowpeople
wiesz jaki to czas you know this time
naiwny, niechciany, naive, not wanted
kretyn przegrany, cretin and looser,
kto z głową w chmurach, who have head between clouds
kto sfrustrowany, who is frustrated
kto jest na górze, who is on top
kogo już nie ma, who isn’t
kto stoi murem who stands like wall
ma straży nieba on guard of heaven
kto? kto? who? who?
kto? kto? Who? who?
wiem że wiesz i know that you know
ty nic nie nie wiesz, you know nothing
nic nie wiesz, know nothing
i ty nic nie wiesz, and you know nothing
nic nie wiesz, know nothing
tu każdy krok, here every step
każdy głos, every voice
każde życie every life
wszystko w tych rękach everything in this hands
które na szczycie that are on top
już święta wojna now saint war
gwałt w imie prawa rape in the name of law
teoria spisku teory of consipracy
rozdarta rana teared wound
wstań, stand up,
aha, wstań uhu, stand up,
o, wstań ooh, stand up
wstań, wstań stand, stand
to nowy czas this is new time
nowy czas new time
nowy czas new time
nasz to nasz ours time
to nowy czas this is new time
nowy czas new time
nowy czas new time
nasz to nasz ours time